Training Center para sa Virtual Entrepreneurs  magbubukas sa Dagupan City

Training Center para sa Virtual Entrepreneurs magbubukas sa Dagupan City

posted in: Photos | 0

Virtual Assistants. Freelancers. Virtual Entrepreneurs. Ito ang karaniwang tawag sa mga Online
Filipino Workers o OFWs ngayon. Humigit kumulang 1.5 milyong Pilipino ang may ganitong uri
ng hanapbuhay at patuloy pa itong dumarami.

Rural Impact Sourcing ang tawag sa ganitong industriya. Trabaho sa labas ng syudad, kahit sa
liblib na lugar bastamay internet. Ito ang kinakampanya ng pamahalaan upang madecongest ang
Metro Manila at mga malalaking syudad kapag dumadagsa ang mga graduates na galing ng probinsya.

Ang kauna-unahang training center sa Pangasinan para sa mga virtual entrepreneur ay bubuksan sa
Dagupan City,ang Shareable Academy.

Layunin nitong turuan ng mga angkop at napapanahon na kaalaman upang magkaroon ng sariling
negosyo sa internet ang sinuman na nagnanais matuto. Matapos ang limang araw na training,
maari ng makapagsimulang maghanapbuhay sa internet ang mga trainee kahit sa kanilang bahay.
Tanging computer lang at internet connection ang kailangan upang kumita dito.

Dolyar ang karaniwang sweldo sa mga freelancers na binabayaran ng mga dayuhang kliyente. Per
oras ang bayad o di naman kaya ay per project. Marami na sa mga Pilipino ang tinaguriang Online
Filipino Workers o OFW. Ito ang mga Pilipinong mas nais na sa tahanan magtrabaho habang kapiling
ang pamilya.

Ang training na ito ay para sa mga naghahanap ng trabaho, mga out of school youth, stay-at-home parents, mga estudyante na kailangan ng adisyunal na budget at mga propesyunal na
naghahanap ng dagdag pagkakakitaan.

Ang Shareable Academy ay matatagpuan sa #5 Perez Boulevard, Dagupan City. Maaring tumawag sa
cellphone #s 0918.274.5817 at 0917.789.4579. Maari ding bisitahin ang kanilang Facebook Page na
@ShareableAcademy o mag-email sa shareableinc@gmail.com.

Comments are closed.